Interdiocesaan Centrum
Interdiocesaan Centrum
Guimardstraat 1 1040 Brussel

Interdiocesane Commissie voor Liturgie


‘De liturgie is het hoogtepunt waarop het handelen van de Kerk gericht is en tegelijkertijd de bron waaruit al haar kracht voortvloeit’ (constitutie ‘Sacrosanctum Concilium’ over de heilige liturgie, art. 10). De Interdiocesane Commissie voor Liturgie werd in 1958 door de Belgische bisschoppen opgericht. Het is haar taak om, onder leiding van de Bisschoppenconferentie, de liturgie in Nederlandstalig België te bevorderen en te ondersteunen. Ze staat ten dienste van parochies, priesters, diakens, liturgische werkgroepen, vrijwilligers en allen die een rol spelen bij de voorbereiding en de viering van de liturgie.

De Commissie wordt bijgestaan door deskundigen op verschillende terreinen: liturgische zang en muziek, de homilie, en het driemaandelijks tijdschrift ‘Zacheüs’.

De belangrijkste taken van de ICL omvatten:

 • het vertalen, redigeren en uitgeven van de officiële liturgische boeken
 • het formuleren van adviezen aan de Bisschoppenconferentie inzake het liturgische beleid
 • het bevorderen van een gemeenschappelijke liturgische pastoraal in de Vlaamse bisdommen
 • het redigeren en uitgeven van publicaties die de liturgische pastoraal en de vorming in de bisdommen ondersteunen
 • het begeleiden van de parochies die instaan voor de liturgische vieringen die via radio, televisie of internet worden uitgezonden

 • Ons team


  Jeroen Heiremans

  Jeroen Heiremans
  algemeen secretaris
   j.heiremans@interdio.be
   02 507 05 91

  Guido Honnay

  Guido Honnay
  coördinator tv- en radiovieringen VRT
   g.honnay@interdio.be
   02 507 05 99

  Hans Demoen

  Hans Demoen
  medewerker-redacteur tv-vieringen
   h.demoen@interdio.be
   0476 89 60 88