Interdiocesaan Centrum
Interdiocesaan Centrum
Guimardstraat 1 1040 Brussel

De Interdiocesane Commissie voor Liturgie


Liturgie is één van de kerntaken van onze kerkgemeenschap, naast de verkondiging en de dienstbaarheid. De ICL wil parochies, liturgische werkgroepen, vrijwilligers en voorgangers ondersteunen bij hun inzet voor een verzorgde en inhoudelijk sterke liturgie.

De ICL heeft de volgende opdrachten:

 • De vertaling, redactie en uitgave van de officiële liturgische boeken
 • De redactie en uitgave van publicaties die de liturgische pastoraal en de vorming in de bisdommen ondersteunen
 • De begeleiding van de parochies die instaan voor de liturgische vieringen die via radio, televisie of internet worden uitgezonden
 • Het adviseren van de bisschoppenconferentie inzake het liturgische beleid en het bevorderen van een gemeenschappelijke liturgische pastoraal in de Vlaamse bisdommen.


 • De commissie wordt voor bepaalde werkterreinen bijgestaan door aparte werkgroepen: de werkgroep Kerkmuziek, de werkgroep Homiletische suggesties en de redactie van het liturgisch tijdschrift Zacheüs.


  Ons team


  Guido Honnay

  Guido Honnay
  Medewerker
   g.honnay@interdio.be
   02 507 05 99

  Pieter Stevens

  Pieter Stevens
  Medewerker
   icl@interdio.be
   02 507 05 90