Interdiocesaan Centrum
Interdiocesaan Centrum
Guimardstraat 1 1040 Brussel

Secretariaat van de Bisschoppenconferentie


Het Secretariaat van de Bisschoppenconferentie behartigt alle materies van de Bisschoppenconferentie, een permanent orgaan van de bisschoppen van België. De bisschoppen en hulpbisschoppen beslissen er samen over alles wat de Belgische Kerk aangaat.
Het secretariaat informeert de Bisschoppenconferentie, behandelt kwesties in naam van de Bisschoppenconferentie en vertegenwoordigt de conferentie in binnen- en buitenland. Het secretariaat volgt de werkzaamheden op binnen de bisschoppelijke commissies en comités en bereidt de vergaderingen van de conferentie voor. Het zorgt ook voor de opvolging van de beslissingen en de verslaggeving.

Het Secretariaat van de Bisschoppenconferentie verzorgt ook het secretariaat van de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene en dit van de interdiocesane werkgroep Pastoraal, nieuwe religiositeit en sektarische tendensen.


Ons team


Bruno Spriet

Bruno Spriet
Gedelegeerd bestuurder
Secretaris-generaal Bisschoppenconferentie
 ce.belgica@interdio.be
 02 507 05 02

Etienne Quintiens

Etienne Quintiens
secretaris
Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene
Pastoraal, nieuwe religiositeit en sektarische tendensen
 e.quintiens@interdio.be
 02 507 05 93

Lieve Truyen

Lieve Truyen
secretariaat
 ce.belgica@interdio.be
 02 507 05 93

Nicole Hertoghs

Nicole Hertoghs
secretariaat
 ce.belgica@interdio.be
 02 507 05 93

Bernard Du Four

Bernard Du Four
adviseur
 bernard.dufour@interdio.be
 0485 93 81 18