Interdiocesaan Centrum
Interdiocesaan Centrum
Guimardstraat 1 1040 Brussel

OpdrachtverklaringHet Interdiocesaan Centrum werd in november 1952 door de Belgische bisdommen als vzw opgericht met de bedoeling alle katholieke initiatieven en werken op interdiocesaan vlak te steunen en te groeperen, hun gemeenschappelijke en individuele belangen te verdedigen, en hen bij te staan waar nodig.

Het Interdiocesaan Centrum is op de eerste plaats de zetel van de Bisschoppenconferentie van België. De Bisschoppenconferentie is de groepering van alle bisschoppen van België.

Het is op de tweede plaats een centrum waar interdiocesane initiatieven en activiteiten worden gebundeld.

Het wil op de derde plaats dienstverlenend zijn aan bisdommen, parochies, congregaties en kerkelijke initiatieven.
Het Interdiocesaan Centrum bestaat uit een algemene directie, het secretariaat van de Bisschoppenconferentie van België, een media-cel, een juridische dienst, een dienst boekhouding en financiële dienstverlening om de kerkelijke instellingen en christelijke organisaties bij te staan en huisvest interdiocesane initiatieven en pastorale diensten.


IntercontactTrimestrieel tijdschrift met o.a. een juridische kroniek en nieuws uit de Kerk.
Abonneren kan via de heer Jeroen Moens : jeroen.moens@interdio.be of T 02 507 05 60

Jaarabonnement: € 27,75 te betalen na ontvangst van de factuur.

Eindredactie: de heer Jeroen Moens


Onze structuur
Bestuursorgaan


Monseigneur Jean KOCKEROLS, hulpbisschop Mechelen-Brussel voor Brussel, voorzitter
Monseigneur Herman COSIJNS, secretaris van de Bisschoppenconferentie van België
De heer Paul DELVA, afgevaardigd bestuurder Interdiocesaan Centrum
De heer Patrick DU BOIS, vertegenwoordiger van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel, secretaris
De heer Steven GOETSCHALCKX, vertegenwoordiger van het Bisdom Antwerpen
Mevrouw Annelien BOONE, vertegenwoordiger van het Bisdom Brugge
De heer Philip MACHIELS, vertegenwoordiger van het Bisdom Gent
De heer Etienne SOURBRON, vertegenwoordiger van het Bisdom Hasselt
De heer Vincent PHILIPPART DE FOY, vertegenwoordiger van het Bisdom Luik
De heer Jean-Luc COLLAGE, vertegenwoordiger van het bisdom Namen
Mevrouw Sylvie PAESMANS, vertegenwoordiger van het Bisdom Doornik
De heer Jérome DAWANS, onafhankelijk bestuurder
De heer Willy MORTIER, onafhankelijk bestuurder

Algemene directie


Paul Delva

Paul Delva
directeur-generaal
 p.delva@interdio.be
 02 507 05 02

Danny Herremans

Danny Herremans
directeur logistiek beheer & ICT
 d.herremans@interdio.be
 02 507 05 00

Micheline Cara

Micheline Cara
directeur juridische dienst
 m.cara@interdio.be
 02 507 05 23

Johan De Volder

Johan De Volder
diensthoofd financiële diensten
 j.devolder@interdio.be
 0478 88 76 68