Interdiocesaan Centrum
Interdiocesaan Centrum
Guimardstraat 1 1040 Brussel

Welkom

Het Interdiocesaan Centrum is op de eerste plaats de zetel van de Bisschoppenconferentie van België.
De Bisschoppenconferentie is het beleids- en overlegorgaan van de bisschoppen van ons land.

Het is op de tweede plaats een centrum waar interdiocesane initiatieven worden samengebracht en activiteiten gebundeld.

Op de derde plaats verleent het diensten aan bisdommen, parochies, congregaties en kerkelijke initiatieven.
Vergaderzalen


Online vergaderzalen reserveren !

Het Interdiocesaan Centrum heeft 12 vergaderzalen. Deze zalen worden verhuurd per dag en per halve dag. Ze beschikken o.a. over een Internetaansluiting.

Klik hier voor informatie en reservatie.