Interdiocesaan Centrum
Interdiocesaan Centrum
Guimardstraat 1 1040 Brussel

Interdiocesane Pers- & Informatiedienst


IPID staat in voor de interne en externe communicatie van de initiatieven, documenten en andere activiteiten van de Bisschoppenconferentie en de wereldkerk.
IPID beheert de rubriek ‘Kerk in Vlaanderen’ van KerkNet (www.kerknet.be), de officiële website van de katholieke kerkgemeenschap in Vlaanderen, en is verantwoordelijk voor de eindredactie van de dagelijkse KerkNet-nieuwsbrief.

Kerkrapportage
De Rooms-katholieke Kerk in België verzamelt zelf gegevens op een systematische manier om een groot aantal kerkelijke activiteiten in kaart te brengen: sacramenten, religieuzen, catechese, bedevaarten, vormingen, retraites enz. Het rapport belicht ook de concrete inzet van de Kerk in de maatschappij: de mensen en middelen die gaan naar zorg, onderwijs, armoedebestrijding, internationale hulp … Experts van de KU Leuven en van de UCL staan in voor de wetenschappelijke onderbouw.


Ons team


Peter Haegeman

Peter Haegeman
algemeen secretaris
 p.haegeman@interdio.be
 02 507 05 94

Geert De Kerpel

Geert De Kerpel
Nederlandstalig woordvoerder
 geert.dekerpel@bc-diomb.be
 0477 307 414

Tommy Scholtes s.j.

Tommy Scholtes s.j.
Franstalig woordvoerder
 t.scholtes@interdio.be
 02 507 05 94

Jeroen Moens

Jeroen Moens
communicatiemedewerker
 jeroen.moens@interdio.be
 02 507 05 08

Stéphane Nicolas

Stéphane Nicolas
wetenschappelijk medewerker
 s.nicolas@interdio.be
 02 507 05 08