Interdiocesaan Centrum
Interdiocesaan Centrum
Guimardstraat 1 1040 Brussel

Juridische dienst


De juridische dienst van het Interdiocesaan Centrum werd door het Belgisch episcopaat opgericht in 1952 en staat niet alleen ter beschikking van de Bisschoppenconferentie voor alle juridische aangelegenheden die de Kerk aanbelangen, zij staat ook ten dienste van de bisdommen, de religieuze congregaties, de kerkfabrieken, de parochies, het katholiek onderwijs, Caritas Catholica en hun verbonden.
Alle christelijk geïnspireerde instellingen en organisaties kunnen bij de juridische dienst aansluiten. Aangesloten leden kunnen op deze dienst een beroep doen voor juridisch advies bij problemen als:
de VZW wetgeving
Burgerlijk recht (zoals bv. huurwetgeving, erfpacht, contracten i.v.m. onroerende goederen,...)
Fiscaal recht (rechtspersonenbelasting, vrijstelling onroerende voorheffing, patrimoniumtaks,...)
Sociaal recht (arbeidsovereenkomsten, arbeidswetgeving,...)


Ons team


Micheline Cara

Micheline Cara
directeur juridische dienst
 m.cara@interdio.be
 02 507 05 23

Maurice van Stiphout

Maurice van Stiphout
jurist
 maurice.van.stiphout@interdio.be
 02 507 05 18